Op adem komen in de natuur

Zoeken & boeken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duincamping De Lepelaar richt zijn blik volledig op de toekomst volgens het People Planet Profit-principe: wij streven ernaar om voortdurend een waardevolle, verantwoorde en betrokken bijdrage leveren aan de maatschappij, het welzijn van de aarde en een duurzame toekomst. 

Mens & Maatschappij

Erkend leerbedrijf

Wij dragen graag ons steentje bij aan het opleiden van de generatie van morgen. Stagiairs zijn bij ons dus van harte welkom. Ook als zij van ver komen. Wij hebben stagiaires uit Nederland, Belgie en Duitsland en kunnen hen goed gekwalificeerde huisvesting bieden in ons Stagehuis.

Diversiteit medewerkers

Wij beoordelen mensen niet op wie ze zijn, maar op wat ze doen. Onze medewerkers zijn een leuke mix van mensen van allerlei pluimage en daar zijn we trots op. 

Sport & Sponsoring

Sport verbroedert, maar is ook belangrijk voor een gezonde leefstijl. Minimaal eens per seizoen organiseren we een sponsorloop op het campingterrein voor een goed (lokaal) doel. Daarnaast sponsoren wij externe sportevenementen, soms als hoofdsponsor. Verder versturen we geen kerstkaarten, maar we maken ieder jaar rond de kerstdagen een bedrag over naar een goed doel of lokaal initiatief. 

Milieu

Streven voor seizoen 2021: GreenKey-certificering

De Lepelaar streeft ernaar om uiterlijk in het seizoen 2021 GreenKey-gecertificeerd te zijn. De GreenKey is een internationaal keurmerk voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche.

Klik hier om onze MVO-verklaring te zien. 

Zie ook: https://www.greenkey.nl/

Om een GreenKey-certificaat te ontvangen, moeten bedrijven voldoen aan een uitgebreide lijst van normen voor bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid, recycling, het verantwoord gebruik van grondstoffen en het gebruik van hernieuwbare materialen. Concreet gaat het daarbij bijvoorbeeld om waterbesparing in het sanitair, schoonmaken op milieuverantwoorde wijze, afvalscheiding, energiezuinige verlichting en de inkoop en verkoop van verantwoorde voedingsmiddelen.

Het nemen van al deze maatregelen is een behoorlijke opgave, maar wij gaan de uitdaging graag aan. In de loop van het seizoen 2021 zullen wij de genomen maatregelen steeds vaker naar onze gasten communiceren.

Energie

In samenwerking met OptiVolt zorgen we voor een optimale stroom- en spanningskwaliteit van ons elektriciteitsnetwerk. Op die manier nemen wij en onze gasten niet meer stroom af dan de apparaten nodig hebben.

Het hoofdgebouw is sinds begin 2019 voorzien van zonnepanelen. Ons nieuwste sanitairgebouw (sanitair 5) beschikt over zonnecollectoren voor het verwarmen van het water.

Drinkwater

Schoon water wordt steeds schaarser. Voor het doortrekken van de toiletten gebruikt De Lepelaar geen drinkleidingwater! Sinds jaar en dag komt het water rechtstreeks uit de duinen.

Heeft u nog suggesties? Neem gerust even contact met ons op via info@delepelaar.nl.